Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για Διδάκτορες

Ανακοίνωσης για διδάκτορες

Ημερομηνία
ανάρτησης

Τίτλος

19-09-2022 BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS 19-9-2022

Τo ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS , προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", σταπλαίσιατων εκπαιδευτικών και...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 45