Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για Διδάκτορες

Ανακοίνωσης για διδάκτορες

Ημερομηνία
ανάρτησης

Τίτλος

19-09-2023 Προφορική υποστήριξη και κρίση της διατριβής της κ. Χριστιάνας Δαμανάκη

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 8.45 π.μ., 8ος Όροφος, Κυψ. 801, αιθ. 2.


05-09-2023 Προφορική υποστήριξη και κρίση της διατριβής της κ. Έλλης-Ευαγγελίας ΜΠΙΑ

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ., 8ος Όροφος, Κυψ. 801, αιθ. 2.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 112