Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για Διδάκτορες » Προβολή ανακοίνωσης για Διδάκτορες

Προβολή ανακοίνωσης για διδάκτορες

03.11.2022

Προφορική υποστήριξη και κρίση της διατριβής της κας. Ειρήνης Κουμπούρα

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, στις 10.00 π.μ

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022  θα πραγματοποιηθεί  η προφορική υποστήριξη της διατριβής της κας. Ειρήνης Κουμπούρα, με θέμα: "Πήλινες Μάσκες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Εγγύς Ανατολή"

Εφόσον επιθυμείτε να την παρακολουθήσετε (διαδικτυακά), κάντε κλικ στον  σύνδεσμο που ακολουθεί την ώρα της διεξαγωγής: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13187

Είστε όλες/οι ευπρόσδεκτες/οι.

Εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

Νότα Κούρου (επόπτρια)