Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για Διδάκτορες » Προβολή ανακοίνωσης για Διδάκτορες

Προβολή ανακοίνωσης για διδάκτορες

09.03.2022

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2022-2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίωνCIVISτο ακαδ. έτος 2022-23

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20/03/2022

Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 10 πλέον Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-«Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEANUNIVERSITY” η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+. Τα εννέα άλλα Πανεπιστήμια είναι: Το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, Aix Marseille Université,(Aix-en-Provence και Μασσαλία, Γαλλία), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet(Στοκχόλμη, Σουηδία), το Eberhard-Karls-Universit ät Tübingen(Tübingen, Γερμανία), το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, University of Glasgow(Γλασκώβη, Ην. Βασίλειο) και το νέο μέλος της Συμμαχίας, το Πανεπιστήμιο του Salzburg, Paris Lodron Universität Salzburg (Salzburg, Αυστρία).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Πανεπιστήμιο του Salzburg δεν είναι επιλέξιμο ως προορισμός για σπουδές μέσω αυτής της πρόσκλησης  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, καθώς θα συμμετέχει πλήρως στην κινητικότητα από το 2023-2024.

Υπενθυμίζεται ότι πρωταρχικός στόχος των Παν/μίων CIVIS είναι η αύξηση της κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των Ιδρυμάτων της Συμμαχίας, για αυτό τα Παν/μια-μέλη του CIVIS συμφώνησαν να υπογράψουν διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ τους για όλους τους (κοινούς) τομείς σπουδών.

Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως και τις 20 Μαρτίου 2022για να μεταβούν σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Παν/μια για ένα από τα 2 εξάμηνα του ακαδ. έτους 2022-23 (για το Παν/μιο της Στοκχόλμης αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο για το εαρινό εξάμηνο του2023).

Η διάρκεια φοίτησης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν, κατ΄ εξαίρεση, να συμμετάσχουν για μικρότερο χρονικό διάστημα (ελάχιστη διάρκεια δύο μήνες).

Συνολικά οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν με φυσική παρουσία έως 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τόσο στην παρούσα προκήρυξη, όσο και στην πρόσφατη προκήρυξη του Erasmus+, αν αυτό είναι δεκτό από το τμήμα φοίτησης, αλλά τελικά θα επιλεγούν μόνο για μία μετακίνηση.

Το Τμήμα μας μπορεί να επιλέξει μέχρι 20 φοιτητές.

Τονίζεται ότι για ορισμένους τομείς σπουδών (κυρίως Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων, Παιδαγωγικά, καθώς και τα ξενόγλωσσα τμήματα), οι διαθέσιμες θέσεις σε κάποια από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια είναι πολύ περιορισμένες. Εξαιτίας αυτού, στις περιπτώσεις που οι διαθέσιμες θέσεις στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια είναι λιγότερες από τα τμήματα του ΕΚΠΑ τα οποία εξυπηρετούν[1], οι τελικοί συμμετέχοντες θα επιλεχθούν μεταξύ των επιτυχόντων από όλα τα αντίστοιχα τμήματα[2]. Η τελική αυτή διαδικασία επιλογής θα γίνει από το ΤΕΔΣ. Για αυτόν τον λόγο, τα τμήματα παρακαλούνται να μην αναρτήσουν τους πίνακες επιλογής πριν λάβουν την τελική έγκριση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Στην ιστοσελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπή στην ιστοσελίδα κάθε συνεργαζόμενου πανεπιστημίου. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, καθώς και οι προϋποθέσεις κάθε Ιδρύματος για την αποδοχή φοιτητών ERASMUS (θέσεις, κύκλοι σπουδών κ.α.) περιλαμβάνονται στον συνημμένο  πίνακα (Συνημμένο 1: Πίνακας Συνεργαζόμενων ΠανεπιστημίωνCIVIS), ο οποίος πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε τμήματος, μαζί με την πρόσκληση.

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους στα αντίστοιχα τμήματα των Ιδρυμάτων CIVIS στον πίνακα «Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργαζόμενων ΠανεπιστημίωνCIVIS» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Δικαίωμα συμμετοχής/αίτησης στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών το χρόνο που υποβάλλουν την αίτηση.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
  • Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 για τη γλώσσα διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+/CIVIS. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση του αντίστοιχου διπλώματος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Φοιτητές που δεν έχουν το αντίστοιχο δίπλωμα γλωσσομάθειας όταν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα τους δεν είναι επιλέξιμοι. Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ). Οι φοιτητές του Τμήματός μας που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Universidad Autónoma de Madrid και στο Sapienza Università di Roma θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν επίπεδο Β2 ή ανώτερο στην Ισπανική ή Ιταλική γλώσσα αντίστοιχα.

Διαδικασία επιλογής των φοιτητών 

1.Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+

Στη μοριοδότηση των φοιτητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υποχρεωτικά κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:

Προπτυχιακοί φοιτητές

  1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS.
  2. Ποσοστό μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS.
  3. Έτος φοίτησης κατά τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS.
  4. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Υποψήφιοι διδάκτορες

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Θα μοριοδοτηθεί επίσης η συνέντευξη των υποψηφίων.

Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ). Αμέσως μετά θα ειδοποιηθούν οι Γραμματείες για να αναρτήσουν τους Πίνακες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και να ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination). Για τα πανεπιστήμια CIVIS, η διαδικασία των nominations γίνεται από το ΤΕΔΣ.

Παράλληλα, οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το ΤΕΔΣ για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την επιχορήγησή τους (ηλεκτρονική αίτηση, κατάθεση δικαιολογητικών) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS+ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για κάθε χώρα υποδοχής αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που θα μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές για το έτος 2022-2023 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

Ομάδα

Χώρα

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο,  Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3

Χώρες με

χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

420

 

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Επίσης, επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται για τους φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες για την κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων δαπανών κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν  στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ.

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην εξής σελίδα: https://forms.gle/JQrEbuSpkGCMXBDn9

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή θα σταλούν μέσω ηλ. ταχυδρομείου, δεν θα γίνουν δεκτές.

Κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει έως τρεις (3) για διαφορετικά Παν/μια. Θα πρέπει να δηλώσει στην φόρμα την σειρά προτίμησης για κάθε Παν/μιο.

 

Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Μπαλλά (fbala[at]arch.uoa[dot]gr)

 


[1]Για παράδειγμα, κάποιο πανεπιστήμιο μπορεί να δίνει 2 θέσεις για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το οποίο είναι ένα ευρύ γνωστικό πεδίο που εξυπηρετεί αρκετά τμήματα του ΕΚΠΑ. Οι 2 αυτές θέσεις θα καλυφθούν από τους φοιτητές με την υψηλότερη μοριοδότηση μεταξύ όλων αυτών των τμημάτων. Αν και οι δύο υψηλότερες μοριοδοτήσεις ανήκουν στο ίδιο τμήμα, μόνο η 1 θέση θα δοθεί σε αυτό το τμήμα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα.

[2]Βλ. σελ. 5 σχετικά με τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής.