Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για Διδάκτορες » Προβολή ανακοίνωσης για Διδάκτορες

Προβολή ανακοίνωσης για διδάκτορες

14.01.2022

Πρόσκληση υποβολής άρθρων για το περιοδικό Mos Historicus 2021-2022

Η προθεσμία υποβολής άρθρων είναι μέχρι την 30η Μαρτίου 2022: MosHistoricus@arch.uoa.gr

Λίγο πριν το τέλος του 2020, από ένα τηλε-αμφιθέατρο του ΕΚΠΑ, 13 μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ και Β΄ κύκλου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας αφορμώμενοι από την εμφανή απουσία ενός ελληνικού επιστημονικού περιοδικού που να αφορά και να πραγματεύεται θέματα αμιγώς προσανατολισμένα στην ιστορία της Ευρώπης, προχώρησαν στη δημιουργία του περιοδικού Mos Historicus: A Critical Review of European History/Κριτική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Το περιοδικό υπάγεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος είναι η συνεισφορά στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η λειτουργία του ως πεδίο ανάδειξης του ερευνητικού έργου των ιστορικών που ασχολούνται με αυτήν, καθώς και η προσφορά ενός εργαλείου μετάδοσης των γνώσεων, των θέσεων και των προβληματισμών της στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα.