Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για Διδάκτορες » Προβολή ανακοίνωσης για Διδάκτορες

Προβολή ανακοίνωσης για διδάκτορες

04.03.2022

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α 2021 - 2022_ΕΔΒΜ184

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για το εαρινό εξάμηνο 2021 - 2022_ΕΔΒΜ184

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ' αριθμ. 10152/01.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου. Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΘΙΟ46ΨΖ2Ν-ΩΗ2, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=6508

Η Πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Α το συντομότερο δυνατό και μπορείτε να την κοινοποιήσετε στους ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμείτε.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται τόσο στον ΕΛΚΕ όσο και στη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος/Σχολής. Οι αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν από τον ΕΛΚΕ και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης πρωτοκόλλου σε όσες κατατεθούν εμπρόθεσμα (ήτοι την Παρασκευή 11.03.2022 στις 15.00), θα σας αποσταλούν λίστες υποψηφιοτήτων προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Με εκτίμηση,

Από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δέσποινα Σαλαμέτη - Γιώργος Αργυρόπουλος

Τμήμα Στήριξης Έργων

Κτίριο ΚΕΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Γραφείο 3

www.elke.uoa.gr

Τηλ. 210 727 5819 - 5883

cid:image001.png@01D5D785.A975CEB0