Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ημερομηνία
ανάρτησης

Τίτλος

20-07-2018 Προγράμματα Εξετάσεων Εισαγωγής στα ΠΜΣ του Τμήματος

ΠΜΣ "Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία" ΠΜΣ "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης" ΠΜΣ "Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα"


22-06-2018 Διαδικασία ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των έξι (6) μεταπτυχιακών σεμιναρίων και έχει εγκριθεί η διπλωματική τους εργασία, οφείλουν να προβούν σε μία σειρά από ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθούν στην προσεχή...


22-06-2018 Προκήρυξη ΠΜΣ "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης" ακαδ. έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων: 27 Ιουνίου-13 Ιουλίου και 3-10 Σεπτεμβρίου 2018


22-06-2018 Προκήρυξη ΠΜΣ "Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία" ακαδ. έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων: 27 Ιουνίου-13 Ιουλίου και 3-10 Σεπτεμβρίου 2018


22-06-2018 Προκήρυξη ΠΜΣ "Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου" ακαδ. έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων: 27 Ιουνίου-13 Ιουλίου και 3-10 Σεπτεμβρίου 2018


01-06-2018 Ανακοίνωση 1-6-2018

Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών θα είναι κλειστή από 4 έως 7 Ιουνίου 2018   Εκ της Γραμματείας


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 442