Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ημερομηνία
ανάρτησης

Τίτλος

05-12-2022 Προφορική υποστήριξη της ΜΔΕ του κ. Μεσρόπ Γιανναδάκη (μεταπτυχιακού σπουδαστή Α΄ κύκλου)

Την Παρασκευή 9/12/2022 και ώρα 18.00΄, θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex η διαδικτυακή προφορική υποστήριξη της ΜΔΕ του κ. Μεσρόπ Γιανναδάκη, μεταπτυχιακού σπουδαστή στο ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» του...


05-12-2022 Προφορική υποστήριξη της ΜΔΕ του κ. Νέστορα Γκόρπα (μεταπτυχιακού σπουδαστή Α΄ κύκλου)

Την Παρασκευή 9/12/2022 και ώρα 18.45΄, θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex η διαδικτυακή προφορική υποστήριξη της ΜΔΕ του κ. Νέστορα Γκόρπα, μεταπτυχιακού σπουδαστή στο ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» του...


05-12-2022 Χριστουγεννιάτικο παζάρι για καλό σκοπό (2022)

Τρίτη 6 έως Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, 10.00-16.00


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 846