Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

21.09.2020

2η πρόσκληση ακαδ.έτους 2020-21 για επιλογή φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πίνακα επιλεχθέντων φοιτητών: 16 Οκτωβρίου 2020

2η πρόσκληση ακαδ.έτους 2020-21 για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πίνακα επιλεχθέντων φοιτητών: 16 Οκτωβρίου 2020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν ήδη το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’ στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEAN UNIVERSITY” η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+. Τα επτά άλλα Πανεπιστήμια είναι: Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard Karls-Universität Tübingen (Γερμανία).

Στο πλαίσιο αυτό -και αφού έγινε αποτίμηση της δυνατότητας χορήγησης επιπλέον υποτροφιών Erasmus 2020-21, λόγω πολλών ακυρώσεων συμμετοχής φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου εξαιτίας του COVID-19- γίνεται η παρούσα δεύτερη προκήρυξη ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του 2021 για φοιτητές του ΕΚΠΑ οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε όλα τα συμμετέχοντα Παν/μια (εκτός του Παν/μίου της Στοκχόλμης του οποίου οι προθεσμίες έκλεισαν λόγω διαφορετικού ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου).

Κάθε τμήμα μπορεί να επιλέξει 6 φοιτητές, ιδεωδώς ένα φοιτητή για κάθε ένα από τα 6 Πανεπιστήμια, εφόσον όλα έχουν αντίστοιχο τμήμα φοίτησης. Εάν κάποιο/α πανεπιστήμιο/α δεν έχει αντίστοιχο τμήμα, μπορούν να επιλεχθούν έως και 3 φοιτητές για ένα από τα άλλα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα.

Στην ιστοσελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπή σε κάθε Πανεπιστήμιο όπου μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, τα προγράμματα σπουδών καθώς και τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο συγκεκριμένο Τμήμα (δηλ. αν είναι η γλώσσα της χώρας ή/και η αγγλική για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας). Επιπλέον, αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κάθε Ιδρύματος για την αποδοχή φοιτητών ERASMUS (θέσεις, κύκλο σπουδών, γλώσσα διδασκαλίας κ.α.) αναφέρονται στον πίνακα:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe9Pi6j4ls/edit#gid=0

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους στα αντίστοιχα τμήματα των Ιδρυμάτων CIVIS στον πίνακα: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZwVdIqRiS3eid6ZRYzwceTWtEwRKeMZkNTlGajW0Gg/edit#gid=1573560444

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α' εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, επομένως να φοιτούν στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος.
 • Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας απαιτείται η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του).

 • Για το λόγο αυτό το Ίδρυμά μας έχει ορίσει ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν τίτλο γλωσσομάθειας πρέπει να βεβαιώνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος η καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.

 • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.

Διαδικασία επιλογής των φοιτητών

 1. Ανάρτηση Προκήρυξης Τμήματος μέσω της οποίας θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα συνεργαζόμενα 6 ιδρύματα (εφόσον έχουν αντίστοιχο τμήμα φοίτησης), την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής.Η Προκήρυξη του Τμήματος πρέπει να αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα και στη Γραμματεία του Τμήματος και αντίγραφό της να σταλεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων-ΤΕΔΣ.
 2. Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+

Στη μοριοδότηση των φοιτητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υποχρεωτικά κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:

Προπτυχιακοί φοιτητές

1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Υποψήφιοι διδάκτορες

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής, μπορούν να τεθούν επιπλέον κριτήρια ανά Τμήμα (π.χ. γνώση β' γλώσσας κ.α.), μετά από συνεννόηση και απόφαση των ακαδημαϊκών υπευθύνων CIVIS και των υπευθύνων ή -όπου υπάρχουν- των Επιτροπών Erasmus+.

Συνιστάται η συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής ERASMUS+ να προστεθεί στη διαδικασία και να μοριοδοτηθεί.

Για να ολοκληρωθεί η επιλογή όσο το δυνατόν πιο σωστά, δίκαια και με διαφάνεια, τα κριτήρια και η διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να αναγραφούν με σαφήνεια τόσο στην προκήρυξη όσο και στον πίνακα επιλογής φοιτητών.

3. Επιλογή φοιτητών ERASMUS+

Η αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στους ακαδημαϊκούς υπευθύνους για τις συνεργασίες με τα συνεργαζόμενα Παν/μια (αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών), καθώς επίσης και στην αρμόδια υπάλληλο της Γραμματείας Ιστορίας και Αρχαιολογίας κας. Αγγελικής Μπερερή ampere[at]arch.uoa[dot]gr

Η διαδικασία της τελικής επιλογής των φοιτητών γίνεται κεντρικά από κάθε Τμήμα, μετά από συνεργασία των ακαδημαϊκών υπευθύνων για το CIVIS και των υπευθύνων καθηγητών ή των Επιτροπών Erasmus+ και την διοικητική υποστήριξη των αρμοδίων υπαλλήλων σε κάθε Γραμματεία.

Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων. Αμέσως μετά θα ειδοποιηθούν οι Γραμματείες για να αναρτήσουν τους Πίνακες στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination) θα γίνει από το ΤΕΔΣ.

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν (ηλεκτρονική αίτηση, κατάθεση δικαιολογητικών) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού αποσταλεί από το ΤΕΔΣ «nomination» για κάθε φοιτητή προς τα Ιδρύματα υποδοχής και μόνο αν γίνουν αποδεκτοί από το αντίστοιχο τμήμα του Ιδρύματος υποδοχής.

Οι επιλεγέντες φοιτητές στη συνέχεια θα καταρτίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών υπεύθυνων CIVIS οι οποίοι θα υπογράψουν τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) ώστε να σταλεί στο Ίδρυμα υποδοχής και να εξασφαλιστεί η αναγνώριση των αναγραφόμενων σ’ αυτήν μαθημάτων. Η λοιπή διαδικασία, οι απαιτούμενες ενέργειες και όλες οι πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ για το πρόγραμμα ERASMUS+: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS+ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για κάθε χώρα υποδοχής έχει ως εξής:

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ERASMUS+ των φοιτητών που θα μετακινηθούν για σπουδές στα Παν/μια του CIVIS για το έτος 2020-21 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδα

Χώρα

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

470

Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Ρουμανία

420

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους Φοιτητές ΑΜΕΑ και τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Χρήσιμα Έγγραφα

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (αρχείο pdf)-για τους επιλεγμένους φοιτητές για σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021.
  Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή και στη συνέχεια μέσω email υπογράφεται και από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο. Τέλος,
  το πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρχείο ο φοιτητής το ανεβάζει στην online πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (αρχείο pdf)-για τους επιλεγμένους φοιτητές για σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021.
  Μέσω email πρέπει να σταλεί στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης προκειμένου να συμπληρωθεί,
  να σφραγιστεί και να υπογραφεί από το Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος φοίτησης. Η διαδικασία στη Γραμματεία μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα, γι’ αυτό φροντίστε να τακτοποιήσετε το θέμα αμέσως μετά την επιλογή σας. Το πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρχείο επιστρέφεται στο φοιτητή για να το ανεβάσει στην online πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η επεξεργασία των pdf αρχείων πρέπει να γίνει μόνο με Adobe Acrobat Reader (έκδοση 7.0 ή μεταγενέστερη) και όχι με άλλους pdf readers όπως foxit ή nitro. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία τους τον browser του υπολογιστή σας (Microsoft Edge, Firefox,Internet Explorer, Opera κλπ).
Κατεβάστε το κενό έγγραφο στον υπολογιστή σας, αποθηκεύστε το και ξεκινήστε την επεξεργασία του στον υπολογιστή σας (σε περιβάλλον Windows ή Mac) και όχι απευθείας από τον browser.

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS+ Σπουδές οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του προγράμματος και ότι θα επιστρέψουν τυχόν οφειλόμενο μέρος (ή το σύνολο) της εισπραχθείσας υποτροφίας, εάν αυτό τους ζητηθεί με βάση την απόφαση της Συγκλήτου (περισσότερα στην ενότητα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ).