Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

19.01.2022

35ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Πάτρα, 18-20 Μαρτίου 2022.

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας διοργανώνει το 35ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Ελληνική γλώσσα» στις 18-20 Μαρτίου 2022.

Σκοπός του 35ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση και ανάλυση όλων των μορφών και λειτουργειών της ελληνικής γλώσσας από την εμφάνισή της μέχρι σήμερα καθώς και των σημαντικότερων σταδίων εξέλιξής της.

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

  • Η προσέγγιση της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας, η δημιουργία διαλόγου και η ένταξή του στη σημερινή γλωσσική κοινωνική, πολιτική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  • Η συγκέντρωση και ο προγραμματισμός των πληροφοριών ως διαδρομή πολλαπλής ανάγνωσης γλωσσικής λειτουργίας, ανάπτυξης της γλώσσας και του παραγόμενου από αυτή πολιτισμού σε σχέση με το σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι με προοπτική τη διεύρυνση της ταυτότητας των Νεοελλήνων και τον εμπλουτισμό της με τις αξίες της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας.
  • Η ανάδειξη του γλωσσικού υλικού και των γλωσσικών δυνατοτήτων για την προβολή της γλώσσας σε διεθνές επίπεδο, όσο και στη χρήση του υλικού της στην παράγωγη νέου εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης.
  • Η διερεύνηση και η ανάδειξη του ρόλου της ελληνικής γλώσσας μετά τη διατύπωση της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία, τις ενδείξεις και τις αποδείξεις των φιλολόγων, των γλωσσολόγων και των γεωμυθολόγων.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τόσο προσωπικές μελέτες περίπτωσης όσο και ευρύτερες έρευνες από τις οποίες θα αναδυθούν προτάσεις για τη βελτίωση και κατ’ επέκταση την ανάδειξη των πτυχών της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην ολότητά του. Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να συγκροτηθούν τα δεδομένα για τη δημιουργία ενός νέου γλωσσικού οράματος στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τις επερχόμενες δεκαετίες.

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του Ινστιτούτου Πολιτισμού Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης Youtube: ipode gr έτσι, ώστε, όσοι επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν.

Τα πρακτικά με την ολοκλήρωσή τους θα ανακοινωθούν σε όλα τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος, έτσι ώστε να είναι στη διάθεση των διδασκόντων, των φοιτητών και των μαθητών εφόσον τα χρειαστούν και για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες και να γίνουν κοινωνοί των αποτελεσμάτων του συνεδρίου.