Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

16.03.2020

Ανακοίνωση για ERASMUS 16-3-2020

Λόγω των έκτακτων εξελίξεων, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus μεταφέρεται στις 03.04.2020. Σε (πολύ πιθανή) περίπτωση νέας αλλαγής, θα υπάρξει κεντρική ανακοίνωση.