Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

23.09.2019

Ανακοίνωση μεταφοράς ημερομηνίας γραπτών εξετάσεων 23/9/2019

ΠΜΣ: «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα» 23/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΣΑΤΕΩΝ

λόγω της γενικής  απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς

ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στην ειδίκευση της

Κλασικής Αρχαιολογίας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28

Σεπτεμβρίου 2019, στην αίιθουσα 209, 11.00-13.00 π.μ.,

αντί της ημερομηνίας που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

***Για την νέα ημερομηνία των προφορικών εξετάσεων θα

υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.