Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

10.11.2022

Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

14 έως 30 Νοεμβρίου 2022

Οι δηλώσεις των μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2022-23 θα διαρκέσουν από 14 έως 30 Νοεμβρίου 2022.

- Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ να γνωστοποιήσουν άμεσα τον τίτλο και τον διδάσκοντα του σεμιναρίου στην Γραμματεία ώστε το σεμινάριο να γίνει διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα - ΠΥΞΙΔΑ.

- Τα σεμιναριακά μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθούν στην Γραμματεία, αφού εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν 15 πιστωτικές μονάδες (15 ects) ανά μάθημα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις τους ελέγχοντας ότι τα δηλωθέντα μαθήματα δεν έχουν παραμείνει στο "καλάθι" τους.

Κατά τη δήλωση των μαθημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, συνιστάται μεγάλη προσοχή καθώς δεν είναι πάντα εφικτή η εμφάνιση πλήρους οθόνης και η υποβολή της δήλωσης παραμένει ανολοκλήρωτη.
Για τα μαθήματα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά το ανωτέρω διάστημα δεν θα είναι εφικτή η καταχώρηση της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες στις Σελίδες Πληροφοριών (i)