Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

24.02.2017

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» ακαδ. έτους 2016-2017

Το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

«Νίκος Οικονομίδης»

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, με θέμα

7ος-9ος αιώνες (610-867):

Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων,

ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης


αρχίζει την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, ώρες 18.00-20.00

 

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(αίθουσα σεμιναρίων - ισόγειο)

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ:

Ειρήνη Χρήστου και Σοφία Καλοπίση-Βέρτη

σε συνεργασία με τον Στυλιανό Λαμπάκη

 

(Κατά τις ώρες 17.00-18.00 οι διδάσκουσες συνεργάζονται με τους φοιτητές)


Πρόγραμμα Ημερίδας


Σεμινάριο Ν.Οικονομίδης

Πρόγραμμα Απριλίου - Μαΐου

Πρόγραμμα Μαρτίου - Απριλίου

Αφίσα

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου