Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

29.01.2019

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα: Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος-12ος αι.)

Κάθε Τετάρτη από 6 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου 2019 ώρα 6.00-8.00 μ.μ. στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αίθουσα σεμιναρίων, ισόγειο) Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:

Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος-12ος αι.)

Τις εργασίες συντονίζουν οι ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ σε συνεργασία με την ΜΑΡΙΑ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)