Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

20.10.2022

Εγγραφές πρωτωετών Μετ/κών φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

Οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που επέτυχαν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημέρες και ώρες:

 • Την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022, στην κυψέλη 404, ώρα 10.00 π.μ.: Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ: «Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία»
 • Την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022, στην κυψέλη 404, ώρα 11.30 π.μ.: Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ: «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου»
 • Την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022 στην κυψέλη 404, ώρα 10.00 π.μ.: Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης»

Οι νέοι φοιτητές υποχρεούνται  να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ πτυχίου που έχει αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού (εάν υπάρχει)
 6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 8. Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, στο οποίο αναγράφεται ο αρ. πρωτ. του υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των επιτυχόντων, που δεν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών η εγγραφή τους δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από την κατάθεση του σχετικού εγγράφου.

*Καμιά εγγραφή δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων.