Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

06.02.2019

Εγγραφή στην Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής νέων μτπ φοιτητών και υπ, διδακτόρων (ακαδ. έτος 2018-19)

Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή  κάρτας βιβλιοθήκης.

Η Αίτηση μπορεί να σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή, και με fax στο τηλέφωνο 2107277931.

Ο συνολικός αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων (αντιτύπων βιβλίων  CD, κτλ) ανά χρήστη είναι πέντε (5) τεκμήρια.

Ο ανώτατος χρόνος δανεισμού ορίζεται στις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. Ανανέωση θα γίνεται μόνο εφόσον υπάρχουν άλλα διαθέσιμα τεκμήρια.

Αίτηση (αρχείο .doc)