Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

18.10.2022

Έκτακτη ανακοίνωση για το μάθημα με κωδ: ΣΥΝ07 18-10-2022

ΣΥΝ07 – Οι ιδεολογικές περιπέτειες των εννοιών Βυζαντινό, Μεταβυζαντινό, Νεοελληνικό, Λαογραφικό στην ιστοριογραφία και τις μουσειακές συλλογές από τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο στον Αντώνη Μπενάκη

Διδάσκοντες: Ευ. Καραμανωλάκης – Αν. Δρανδάκη

Το μάθημα στις 20/10/2022, θα ξεκινήσει εκτάκτως στο Ιστορικό Αρχείο στις 14.00. μ.μ.