Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

07.10.2011

Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ

 

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 12. 10.11, ώρα 10.00 στο Ιστορικό Σπουδαστήριο, για τους υποψήφιους τηςκατεύθυνσης Ιστορίας, και στο Αρχαιολογικό Σπουδαστήριο, για τους υποψήφιους της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης.