Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

12.10.2021

Οnline lecture by Panagiotis Georgakakis, Ph.D. Candidate in the University of St. Andrews U.K.

17.30 pm (UK time)/ 19.30 pm (Greek time) on Thursday 28th October

Dear Friends and Colleagues,

The Irish Institute of Hellenic Studies at Athens and the UCD School of Classics, University College Dublin, invites you to an online lecture by Panagiotis Georgakakis, Ph.D. Candidate in the University of St. Andrews U.K. This will take place at 17.30 pm (UK time)/ 19.30 pm (Greek time) on Thursday 28th October.

"The New Model Army under the command of Oliver Cromwell and the campaign in Ireland, 1649-1650"

"The Revolution of 1642 was crucial to the English history not only for its political character, but also for the presence of a passionate religious background, which managed to unite three social classes; those of the bourgeois, of nobles, and of working (lower) class. Puritanism became the glue among those classes which demanded not only the sign of a new "social contract" but also a share to the power. Puritanism's importance became clearer with the creation of the New Model Army, an army which was victorious in the battlefield. Through the battles the name of Oliver Cromwell became well-known in the political life of the state; yet, his political power was not secured at all. As the political tensions made their appearance in the army, and Scotland and Ireland were in turmoil, Cromwell had to act immediately to save the Commonwealth and his political career.

The Irish campaign by Cromwell became a reference point to the history of this island since its results are still clear three centuries later. The massacres and destructions alongside with the wide colonialism of the island created many and different Irish identities which drove to the separation of the island into two different states. The purpose of the lecture is the investigation of the motives of this campaign as well as the crucial decisions Cromwell had to take against his rivals. Specifically, this lecture deals with the massacres in Drogheda and Wexford and how these massacres affected the Irish morale, comparing them with the peaceful

surrender of the cities of Ross and Clonmel".

Panagiotis Georgakakis was awarded a BA in History and Archaeology by the University of Athens, which was followed by a Postgraduate degree with Honours in Early Modern History. His research interests lay on the socio-cultural history of the French Huguenot communities. In more detail, he focuses on the French-language gazettes, published in the Dutch Republic after the Revocation of Edict of Nantes.