Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

17.06.2022

Προφορική υποστήριξη της ΜΔΕ του κ. Νίκου Λυγούρα (μεταπτυχιακού σπουδαστή Α΄ κύκλου)

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, ώρα 13.00

Την Τρίτη 21/6/2022 και ώρα 13.00, θα γίνει μέσω της πλατφόρμας webex η διαδικτυακή προφορική υποστήριξη της ΜΔΕ του κ. Νίκου Λυγούρα,

μεταπτυχιακού σπουδαστή Α΄ κύκλου στο ΠΜΣ "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης" του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

Το θέμα της ΜΔΕ είναι "Η Αμερική στην πολιτική φαντασία των Ελλήνων: 1821-1870".

Ο σύνδεσμος της συνάντησης είναι:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m6079dec15e613b0fe679e3be67e6b2dc

Meeting number: 2731 367 3694

Password: TdXjeBzN249