Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

02.03.2023

Προκήρυξη διαγωνισμού Σαριπολείου κληροδοτήματος για υποτροφίες εξωτερικού 2023-2024

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση 4 (τεσσάρων) υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό, β' και γ' κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.