Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

22.06.2018

Προκήρυξη ΠΜΣ "Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία" ακαδ. έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων: 27 Ιουνίου-13 Ιουλίου και 3-10 Σεπτεμβρίου 2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΠΜΣ): “ Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία – The world of Byzantium: History and Archaeology ” προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και θα λειτουργήσει χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Στόχοι του είναι:

  • η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της βυζαντινής ιστορίας και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης.
  • η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Βυζαντινή Ιστορία
  2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, email: PMS-Hist-Arch[at]arch.uoa[dot]gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος