Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

22.06.2018

Προκήρυξη ΠΜΣ "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης" ακαδ. έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων: 27 Ιουνίου-13 Ιουλίου και 3-10 Σεπτεμβρίου 2018

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης - Modern and Contemporary History and History of Art για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 2060, τ. Β΄ 7-6-2018) και θα λειτουργήσει χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Στόχοι του είναι:

  • η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στo επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
  • η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος  
  2. Ευρωπαϊκή Ιστορία 
  3. Ιστορία της Τέχνης

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, email: PMS-Hist-Arch@arch.uoa.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος