Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

05.02.2023

Προκήρυξη υποτροφίας από το ίδρυμα JANET ZAKOS (2023)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» (Φιλοσοφική Σχολή, 4ος όροφος, γραφείο 404, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ JANET ZAKOS  (2023)

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ».

ΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ:

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ JANET ZAKOS

Με έδρα την Γενεύη, ιδρύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2005 το Κοινωφελές Ίδρυμα Janet Zakos για τη μελέτη του Βυζαντίου με κεφάλαια που προήλθαν από την ρευστοποίηση της κληρονομιάς της Ελβετίδας υπηκόου  Janet Zakos Bentley σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία. Εκτελεστής της διαθήκης της σύμφωνα με το Ελβετικό Δίκαιο ήταν ο Mauricio Capuano Maissa, ιδρυτικό Μέλος του Ιδρύματος και Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο συγκαταριθμεί άλλα δύο μέλη:  τον δικηγόρο Benoit Dayer στη Γενεύη ως Γραμματέα και την κυρία Χριστίνα Ερωτοκρίτου. Το Ίδρυμα εποπτεύεται τόσο από τις αρχές του Καντονιού της Γενεύης, όσο και από τις Ομοσπονδιακές Ελβετικές Αρχές της Βασιλείας, οι οποίες του έχουν χορηγήσει λόγω της κοινωφελούς  δραστηριότητάς του φορολογική απαλλαγή.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές Βυζαντινών Σπουδών και/ή αγορά και εν συνεχεία δωρεά  μικροαντικειμένων Βυζαντινής περιόδου  σε Μουσεία που διατηρούν πτέρυγες με μόνιμες Βυζαντινές εκθέσεις.

Η Janet Zakos υπήρξε σύζυγος του George Zakos, ο οποίος ήταν αρχαιοπώλης, λάτρης της ιστορίας του Βυζαντίου και συλλέκτης. Το ζεύγος Zakos διέμενε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στη συνέχεια μετοίκησε στη Βασιλεία της Ελβετίας. Μετά το θάνατο του George Zakos η Janet Zakos μοίραζε το χρόνο της μεταξύ Ελβετίας και Ελλάδας με έδρα το διαμέρισμά της στο Παλαιό Ψυχικό. Πριν από το θάνατό της δώρισε τη συλλογή 450 περίπου σφραγίδων του συζύγου της στο Μουσείο της Γενεύης, το οποίο προέβη στην άμεση κατασκευή ειδικής αίθουσας για να στεγάσει τη συλλογή αυτή. Χαρακτηριστικά την ημέρα των εγκαινίων της η μεγαλύτερη εφημερίδα του γαλλόφωνου αυτού Καντονιού έγραψε:

Το Μουσείο της Γενεύης είναι υπερήφανο που στεγάζει την μεγαλύτερη συλλογή Βυζαντινών Σφραγίδων στον κόσμο εφάμιλλη αυτής του Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης .

Ο George Zakos είχε εκδώσει το δίτομο έργο BYZANTINE LEAD SEALS το 1985, το οποίο με την άδεια του Ιδρύματος ψηφιοποιήθηκε και είναι πλέον στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου στο Internet.

Το Ίδρυμα Janet Zakos προσφέρει υποτροφία για το έτος 2023, συνολικού ποσού 5.000 ευρώ. Δυνατότητα λήψης της υποτροφίας έχουν φοιτητές/ήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βυζαντινός Κόσμος». Η εκταμίευση του παραπάνω ποσού θα γίνει εφάπαξ, μετά την κατάθεση στη Μεταπτυχιακή Επιτροπή Έκθεσης Προόδου υπογεγραμμένης από τον/την επιτυχόντα/ούσα υπότροφο και τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/γήτρια, στην οποία θα εμφανίζεται η πορεία της έρευνάς του/της.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

1. Ακαδημαϊκή επίδοση

2. Οικονομική κατάσταση

 Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (για τους υποψήφιους/ες διδάκτορες).

3. Για τους φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού απαιτείται, εκτός από την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας στις προπτυχιακές σπουδές,  ο βαθμός ή  οι βαθμοί από το μάθημα ή τα μαθήματα που παρακολούθησαν στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου  του Μεταπτυχιακού. Για τους υποψήφιους/φιες διδάκτορες απαιτείται αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας στις προπτυχιακές σπουδές και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του Μεταπτυχιακού.

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Δύο ονόματα καθηγητών/τριών στους/στις οποίους/ίες θα μπορούσε να απευθυνθεί η Επιτροπή.

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κατά το ίδιο διάστημα.

7. Εκκαθαριστικό της Εφορίας του/της υποψήφιου/ας ή ελλείψει αυτού των γονέων του/της.

8. Συνοδευτική επιστολή 350 λέξεων με το περιεχόμενο, τους στόχους και την πορεία της έρευνας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή, 4ος όροφος, γραφείο 404, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επικοινωνία: 210-7277887, ckoukou[at]uoa[dot]gr