Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

01.04.2021

Πρόσκληση για το πρόγραμμα CIVIS ακαδ. έτους 2021-2022

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 18/4/2021. Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Μπαλλά (fbala@arch.uoa.gr)

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVISτο ακαδ. έτος 2021-22

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 18/4/2021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 9 πλέον Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-«Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEAN UNIVERSITY” η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+. Τα οκτώ άλλα Πανεπιστήμια είναι:  Το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, Aix Marseille Université, (Μασσαλία, Γαλλία), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία), το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Tübingen, Γερμανία) και το νέο μέλος της Συμμαχίας το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, University of Glasgow (Γλασκώβη, Ην. Βασίλειο).

Οι φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Παν/μια για ένα από τα 2 εξάμηνα του ακαδ. έτους 2021-22 (όμως για τα Παν/μια της Στοκχόλμης και της Γλασκώβης αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο για το εαρινό εξάμηνο 2021-22).

Σημειώνεται ότι δεν  μπορεί να υποβληθεί αίτηση για μετακίνηση το ίδιο εξάμηνο του έτους 2021-22 από φοιτητές που έχουν υποβάλει ήδη το τρέχον διάστημα αίτηση στο Τμήμα μας με βάση την πρόσκληση για επιλογή φοιτητών ERASMUS της 4ης Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα μας μπορεί να επιλέξει 8 φοιτητές, ιδεωδώς έναν φοιτητή για κάθε ένα από τα 8 Πανεπιστήμια.

Στην ιστοσελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia  υπάρχει παραπομπή στην ιστοσελίδα κάθε συνεργαζόμενου πανεπιστημίου. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, τα προγράμματα σπουδών καθώς και τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο συγκεκριμένο Τμήμα (δηλ. αν είναι η γλώσσα της χώρας ή/και η αγγλική για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας), καθώς και τις προϋποθέσεις κάθε Ιδρύματος για την αποδοχή φοιτητών ERASMUS (θέσεις, κύκλο σπουδών κ.α.) περιλαμβάνονται στον συνημμένο  πίνακα (Συνημμένο 2: Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS).

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους στα αντίστοιχα τμήματα των Ιδρυμάτων CIVIS στον πίνακα «Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α' εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, επομένως κατά την έναρξη του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους (2021-2022) να φοιτούν στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος.
  • Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας απαιτείται η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του).   

  •  Για το λόγο αυτό το Ίδρυμά μας έχει ορίσει ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.

  • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.

Διαδικασία επιλογής των φοιτητών 

  •  Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+

Στη μοριοδότηση των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα υποχρεωτικά κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:

 

Προπτυχιακοί φοιτητές

1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Υποψήφιοι διδάκτορες

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων. Αμέσως μετά θα ειδοποιηθούν οι Γραμματείες για να αναρτήσουν τους Πίνακες στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν (ηλεκτρονική αίτηση, κατάθεση δικαιολογητικών) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS+ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για κάθε χώρα υποδοχής αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ERASMUS+ των φοιτητών που θα μετακινηθούν για σπουδές στα Παν/μια του CIVIS για το έτος 2021-22 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

Ομάδα

Χώρα

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία

520

 

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

470

Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Ρουμανία

420

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (100 Ευρώ/μήνα). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ. Επίσης επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται για τους φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες για την κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων δαπανών κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην εξής σελίδα:

https://forms.gle/EwygF1N2xqyWbifQ6

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή θα σταλούν μέσω ηλ. ταχυδρομείου, δεν θα γίνουν δεκτές.

Κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει μία αίτηση, δηλώνοντας προτίμηση για έως τρία (3) διαφορετικά Παν/μια. Στη φόρμα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης τριών (3) επιλογών και ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να δηλώσει τη σειρά προτεραιότητας των επιλογών του.

Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Μπαλλά (fbala@arch.uoa.gr)