Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

29.11.2021

Spring School in the framework of the international research program "The Construction..."

Bucharest, 9-15 May 2022

Local archaeologies and their interdisciplinary practices

A Spring School in the framework of the international research program "The Construction of Knowledge in Archaeology and Art History in Southeastern Europe"; Getty Foundation and the Centre for Advanced Study

Sofia. Host: New Europe College Institute for Advanced Study, Bucharest, 9-15 May 2022.

The International Research Program "The Construction of Knowledge in Archaeology and Art History in Southeastern Europe" organizes its 2nd Spring School (Bucharest, 9-15 May 2022), directed by Prof. Dimitris

Plantzos (Athens) and Dr Gheorghe Alexandru Niculescu (Bucharest), and coordinated by the Centre for Advanced Study (Sofia).

See Open Call here.

Further info: Prof. D. Plantzos.