Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

22.02.2019

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτ. Γ. Δουλφή

Πέμπτη 7 Μαρτίου, στις 11.00 π.μ

Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου, στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής (Κυψ.801, 8ος όροφος, γραφείο 2), του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτ. Γ. Δουλφή με θέμα: Η εικόνα της Σπάρτης και της Λακωνίας από τη ρωμαϊκή κατάκτηση έως την ύστερη αρχαιότητα μέσω των κιονοκράνων. Τυπολογία – Μορφολογία - Τοπογραφικά συμφραζόμενα.

Για την τριμελή επιτροπή

Γ. Αλευρά