Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

04.09.2019

Υποτροφία για Έλληνες υπηκόους στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών απο το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2020-2021

Με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) θα χρηματοδοτηθεί υποτροφία για Έλληνες υπηκόους στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (Institute for Advanced Study, IAS) στο Πρίνστον κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021. Στόχος της χορηγίας είναι η καλύτερη πληροφόρηση Ελλήνων επιστημόνων για το πρόγραμμα υποτροφιών του IAS και η παροχή ευκαιριών ιδιαίτερα σε νέους ερευνητές. Η υποτροφία του ΙΣΝ θα δοθεί σε νέο επιστήμονα που έχει ελληνική υπηκοότητα και θα επιλεγεί ως υπότροφος σε μια από τις 4 Σχολές του IAS, με προτεραιότητα στη Σχολή Ιστορικών Μελετών.

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί κανένας υποψήφιος που να πληροί τις προϋποθέσεις, η υποτροφία θα δοθεί σε Έλληνα υπήκοο ανεξαρτήτως της φάσης της σταδιοδρομίας του.

Αν ο υπότροφος που θα επιλεγεί επιστρέψει στην Ελλάδα μετά τη λήξη της παραμονής του στο IAS, θα λάβει επιπροσθέτως το ποσό των $20,000 από χορηγία του ΙΣΝ για υποστηριχθεί η συνέχεια της έρευνάς του στην Ελλάδα. Επιστήμονες με ελληνική υπηκοότητα καλούνται να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία.

Πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης στις 4 Σχολές παρέχονται εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον καθ. Άγγελο Χανιώτη, Σχολή Ιστορικών Μελετών (achaniotis[at]ias[dot]edu)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.