Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

07.11.2019

Ζ΄ Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)"

Z΄Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)": "Εκκλησία και Κοινωνία στην ελληνολατινική Ανατολή (13ος-18ος αι.)".

Ανοικτές σεμιναριακές συναντήσεις.

To Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΜΣ: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης) σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (18/11-16/12/2019, Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκουφά 45)

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Αναστασία Παπαδία-Λάλα