Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

07.10.2021

Αίτηση Ορκωμοσίας Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους και έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες τους στο my-studies, (περιόδου Σεπτεμβρίου 2021), να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση  έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Η υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών  θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν

  1.  Αίτηση ορκωμοσίας με την υπεύθυνη δήλωση
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Σημείωση:   η ακαδημαϊκή  ταυτότητα  θα ακυρώνεται με την υποβολή  της αίτησης ορκωμοσίας

Από τη Γραμματεία