Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

13.05.2020

Ανακοίνωση απόφασης Τμήματος 13-5-2020

Ανακοίνωση

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποφάσισε τα κάτωθι:

  •  Δεν θα δοθεί παράταση για υποβολή εργασιών στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά σεμιναριακά μαθήματα.
  • Το Τμήμα θα ζητήσει να υπάρξει πρόσβαση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη βιβλιοθήκη της Σχολής ή η δυνατότητα να δανειστούν βιβλία.
  • Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η προθεσμία για παράδοση της ΜΔΕ ή της διδακτορικής διατριβής αντίστοιχα, τελείωνε τέλος Αυγούστου, δίνεται  παράταση έως τέλος Σεπτεμβρίου.
  • Ανάλογα με την εξέλιξη του προβλήματος λειτουργίας βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων που δημιουργεί η κρίση, το Τμήμα θα λάβει υπόψη του τα δεδομένα και, αν απαιτηθεί, θα προσαρμόσει τις προθεσμίες για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.
  • Για τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες που ολοκλήρωσαν, το Τμήμα θα προβεί στη διαδικασία της ορκωμοσίας τους.