Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

03.04.2020

Ανακοίνωση για πρόγραμμα ERASMUS 3-4-2020

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS (2020-21) να υποβάλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ τις αιτήσεις τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στους υπεύθυνους καθηγητές μέχρι τις 27 Απριλίου 2020.

Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

1) Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το έτος 2020-2021 μπορούν να υποβάλλουν και οι φοιτητές ERASMUS+ του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου οι οποίοι διέκοψαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό ή δεν κατόρθωσαν καν να τις ξεκινήσουν λόγω ανωτέρας βίας.

2) Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των φοιτητών θα κατατίθενται στις Γραμματείες/Επιτροπές και υπεύθυνους erasmus ηλεκτρονικά.