Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

12.03.2019

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης 12-3-2019

Ορθός Τελικός Κατάλογος Πρακτικής Άσκησης

«Επειδή στον ανηρτημένο Κατάλογο επιλεγέντων/ επιλαχόντων είχε αναγραφεί εκ παραδρομής δύο φορές το όνομα του ίδιου φοιτητή (Μεζίνης Κων/νος, θέση 13 ΚΑΙ θέση 39), ο κατάλογος διορθώθηκε και όλοι μετά την θέση 38 μετακινούνται μια θέση πιο πάνω. Κατά συνέπεια, η Άννα- Μαρία Σδράλια μετακινείται από πρώτη επιλαχούσα στη θέση 93».