Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

10.06.2013

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΑΛΑΣΑΡΝΑ) ΤΗΣ ΚΩ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η ανασκαφή στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω θα πραγματοποιηθεί για το έτος 2013 το μήνα Ιούλιο. Το α΄ δεκαπενθήμερο του μήνα η ανασκαφική περίοδος θα τελεί υπό τη διεύθυνση των ομότ. καθ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας κκ. Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου (6 Ιουλίου αναχώρηση από τον Πειραιά και 21 Ιουλίου αναχώρηση από την Κω), ενώ το β΄ δεκαπενθήμερο η ανασκαφή θα συνεχιστεί υπό τη διεύθυνση της ομότ. καθ. Κλασικής Αρχαιολογίας Γ. Κοκκορού-Αλευρά (20 Ιουλίου αναχώρηση από τον Πειραιά και 4 Αυγούστου αναχώρηση από την Κω).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να αποστείλουν μήνυμα στον Αν. Λαμπράκη (alambras@hotmail.com) για την α΄ περίοδο ή στον Γ. Δουλφή (gdoulfis@yahoo.gr) για τη β΄ περίοδο στο οποίο θα αναγράφουν ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, έτος σπουδών, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας, αναφέροντας επίσης αν έχουν συμμετάσχει ξανά στην ίδια ανασκαφή. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αφήνουν σημείωμα με τις παραπάνω πληροφορίες στον Ν. Δημάκη (nikdim26@yahoo.gr) στο Γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων (κυψέλη 419, Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00), δηλώνοντας επιπλέον σε ποια περίοδο επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Για την έγκριση ή μη της συμμετοχής τους, σε περίπτωση προσέλευσης μεγαλύτερης από την εφικτή, θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστική συνάντηση για όσους θα έχουν επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι καλύπτεται μόνο η στέγαση στο Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας.

 

Πληροφορίες για την ανασκαφή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα τού Τμήματος: www.arch.uoa.gr/ereyna/anaskafes/kardamaina-kws.html