Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

09.02.2018

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2018

Οι αιτήσεις για την Πρακτική Άσκηση   των φοιτητών κατά το διάστημα Φεβρουαρίου -  Οκτωβρίου  2018 εξετάστηκαν από την τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τα Μέλη ΔΕΠ, Αφροδίτη Χασιακού (Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης), Δήμητρα Λαμπροπούλου και Χρύσανθο Κανελλόπουλο . Αναρτάται εδώ ο Κατάλογος των φοιτητών, οι οποίοι έγιναν δεκτοί σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι 16/02/2018, γραπτώς προσκομίζοντάς την στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση κωλύματος και ειδικών περιπτώσεων η ένσταση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email: mrlharisi[at]gmail[dot]com

 

Αποτελέσματα