Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

05.04.2021

Δηλώσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

από 07-04-2021 έως 19-04-2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα υποβληθούν μέσω web από τη διεύθυνση: https://my-studies.uoa.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

από 07-04-2021 έως 19-04-2021

Διευκρινήσεις

  • Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν μέσω web (http://my-studies.uoa.gr) όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
  • Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων, την οποία, αφού την ολοκληρώσουν, θα την υποβάλουν οριστικά. Η Γραμματεία θα λάβει υπόψη της μόνο την τελική δήλωση.
  • Οι φοιτητές για επαλήθευση της δήλωσης μπορούν να επισκεφτούν το προφίλ τους προκειμένου να δουν τον αριθμό των δηλωμένων μαθημάτων  «προφίλ —> ιστορικό» για τα συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλώσει (όπως το ενδεικτικό παράδειγμα που ακολουθεί στο τέλος της ανακοίνωσης).
  • Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη δήλωση των μαθημάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2107277356, 2107277314, 2107277849.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα καταχωρίζεται βαθμολογία σε όσους φοιτητές δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων στη συγκεκριμένη προθεσμία, επειδή το ονοματεπώνυμό  τους δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση του βαθμολογίου, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης Συνέλευσης του Τμήματος (1-2-2018). 

 Προϋποθέσεις

  1. Φοιτητές 2ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 10 μαθήματα
  2. Φοιτητές 4ου & 6ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 12 μαθήματα
  3. Φοιτητές 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 25 μαθήματα
  4. Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως 25 μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

          

 Οδηγίες Δήλωσης Μαθημάτων