Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

22.11.2022

Εγγραφές φοιτητών με μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων οι αιτήσεις μετεγγραφής έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος από 25-11-2022 έως 30-11-2022, ώρα 11.00΄-13.00΄ προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Αποφοιτήριο από το Τμήμα προέλευσης

 Αθήνα 22-11-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος