Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

16.10.2018

Έναρξη σεμιναρίου την Παρασκευή 19/10/2018, 12.00-15.00 , αίθουσα 538.

Βυζαντινή Ιστορία: Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο (4ος -11ος αι.)


Στο πλαίσιο του σεμιναρίου εξετάζεται  το βυζαντινό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες του. Μελετώνται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, οι πάροχοί της αλλά και οι  φορείς που την επηρέαζαν, ενώ σκιαγραφούνται επίσης οι προσωπικότητες σημαντικών δασκάλων της υπό εξέταση εποχής όπως και η σχέση με μαθητές τους.