Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

17.03.2020

Επείγουσα ανακοίνωση για την εισερχόμενη και εξερχόμενη κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus + 17-3-2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας (βλ. http://www.interel.uoa.gr/erasmus/covid-19.html) και κατόπιν της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ειδικών μέτρων που ανακοινώνονται συνεχώς στη χώρα μας και σε κάθε χώρα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι:

  • Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού.
  • Οι φοιτητές ERASMUS+ που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες υπάρχει αναστολή λειτουργίας στα Ιδρύματα υποδοχής καλούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα υπαγόμενοι στην κατηγορία επιστροφής για λόγους ανωτέρας βίας (βλ. ανακοίνωση της 13/3/2020), εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων προς τη χώρα μας. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας των Πανεπιστημίων, επίσης, οι φοιτητές μπορούν να επιστρέψουν με τους ίδιους όρους. Εφόσον, όμως, στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές επιθυμούν να παραμείνουν στο Ίδρυμα υποδοχής, τους καλούμε να λάβουν υπόψη τους όλες τις εξελίξεις, τις απαγορεύσεις και τα ειδικά μέτρα προφύλαξης που ισχύουν στην πόλη/χώρα υποδοχής, πριν λάβουν την τελική προσωπική τους απόφαση παραμονής.
  • Αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις φοιτητών και καθηγητών οι οποίες θα είχαν έναρξη μετά την 16^η Μαρτίου 2020. Οι ανωτέρω φοιτητές-καθηγητές δύνανται λόγω ανωτέρας βίας να λάβουν το ποσό που έχουν δαπανήσει για ακυρωτικά εισιτηρίων, ασφάλιστρα ή ακυρωτικά ασφαλίστρων, προκαταβολή για στέγαση, αφού αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΤΕΔΣ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση με e-mail προς όσους δηλώσουν αναστολή μετακίνησης).
  • Φοιτητές και μέλη του προσωπικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα θα παραμένουν υποχρεωτικά _για 14 ημέρες στην οικία τους σε συνθήκες καραντίνας και αν εμφανίσουν συμπτώματα θα επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για οδηγίες.