Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

13.09.2021

Μεταφορά θέσης φοιτητών ακαδ. έτους 2021-2022

από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 29, κεφ. Δ΄ του Ν.4327/2015 και την υπ’ αρ. 143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ2011/2015 τ. Β΄) υπουργική απόφαση, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης.

Η υποβολή της αίτησης με τα παρακάτω δικαιολογητικά πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr

από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης τους,
  2. πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

 Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση  της εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

 

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος