Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

15.09.2020

Ορκωμοσία περιόδου Ιουνίου 2020

Ορκωμοσία περιόδου Ιουνίου 2020 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων της περιόδου Ιουνίου  2020 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00  σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 115744/Ζ1/4-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3707 τ.Β΄).

Για την συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως  ορκωμοσία θα πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (secr[at]arch.uoa[dot]gr) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Στη συνέχεια, θα σας σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε στην υπεύθυνη δήλωση το σχετικό Link για να συνδεθείτε την ώρα της ορκωμοσίας.

Κατά την είσοδό σας στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει, για τη διακρίβωση της παρουσίας σας, να αναγράψετε το πλήρες όνομά σας.

Για την απόκτηση του πτυχίου σας η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.
Το αντίγραφο πτυχίου σας θα μπορείτε να το παραλάβετε δια ζώσης μετά το πέρας της ορκωμοσίας από τη Γραμματεία του Τμήματος ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν.