Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

11.05.2021

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ

24-5-2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

17.00-19.00

312,313

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

25-5-2021

ΤΡΙΤΗ

17.00-19.00

312,313

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

26-5-2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.00-19.00

312,313

 

Ο μέγιστος χρόνος εξέτασης, ανά μάθημα, ορίζεται σε δύο (2) ώρες. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα και να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1818/2021 τ.Β και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1Β στον α/α 9της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/21 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1682).

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου ( rapid ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

   Ιστορίας και Αρχαιολογίας