Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

13.02.2020

Προκήρυξη υποτροφιών απο το ΚΕΙΟ UNIVERSITY της Ιαπωνίας ακαδ. έτους 2019-2020

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας συνεργασίας του ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο ΚΕΙΟ της Ιαπωνίας  προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο του ΚΕΙΟ υποτροφίες σπουδών στην Ιαπωνία σε φοιτητές/φοιτήτριες  του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα:

1. Για φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο ΚΕΙΟ για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος προσφέρεται υποτροφία 1,200,00 JPY παρεχόμενη ως εξής: 100,000 JPY/μήνα (11 μήνες) συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης ("Arrival Allowance") κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.

2. Για φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο ΚΕΙΟ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών προσφέρεται υποτροφία ως εξής:

  • Για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο  100,000 JPY/μήνα (6 μήνες), συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης ("Arrival Allowance") κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.
  • Για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 100,000 JPY/μήνα (4 μήνες), συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης ("Arrival Allowance") κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.

Έναρξη ισχύος υποτροφίας: Χειμερινό εξάμηνο 2019-20. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων, το ΕΚΠΑ δύναται να αποστείλει είτε 1 φοιτητή/τρια για το πλήρες ακαδημαϊκό έτος 2019-20  ή 2 φοιτητές/τριες για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (1 άτομο για το χειμερινό και 1 για το εαρινό εξάμηνο 2020-21).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα: http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/kip_studyinfo2019.html  για τις απαιτήσεις του προγράμματος Keio International Program (KIP) στο οποίο αναφέρεται η προκήρυξη πριν υποβάλουν αίτηση. Οι φοιτητές κατά τη φοιτησή τους στο ΚΕΙΟ σημειώνεται ότι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον 7 μαθήματα ανά εξάμηνο, ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών.

Παρόλο που δεν υπάρχει περιορισμός αντικειμένου σπουδών για την αίτηση υποτροφίας, οι υποψήφιοι  οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για τα προτεινόμενα μαθηματα που προσφέρονται από το πρόγραμμα στην Αγγλική ή την Ιαπωνική γλώσσα και να έχουν βεβαιωθεί ότι αυτά εμπίπτουν στα  αντικείμενα σπουδών τους (www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/courses/kip.html). Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ότι μόνο το Τμήμα σπουδών τους στο ΕΚΠΑ μπορεί να τους ενημερώσει εάν κάποιο από τα μαθήματα στα οποία επιτυχώς θα εξεταστούν κατά τη φοίτησή τους στο ΚΕΙΟ ενδέχεται να τους αναγνωρισθεί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 4 Μαρτίου 2020 μεσω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ στο email: international-relations[at]uoa[dot]gr  με θέμα email: Αίτηση για υποτροφία φοίτησης στο ΚΕΙΟ University). Όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα και να έχουν επισυναφθεί στο ίδιο email.  Αιτήσεις που θα έχουν κατατεθεί με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν κατά την επιλογή, η οποία θα διενεργηθεί από μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προβούν οι ίδιοι/ες σε όποιες διαδικασίες απαιτούνται από το ΚΕΙΟ για την αποδοχή τους στο πρόγραμμα.

Κριτήρια επιλογής:

  • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2. Απαιτείται επισύναψη αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, όπως αναφέρεται στην αίτηση.
  •  ΠΡΟΣΦΑΤΗ αναλυτική βαθμολογία, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας του υποψηφίου.
  •  Συνοπτική παρουσίαση του λόγου για τον οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για να φοιτήσει στο πρόγραμμα αυτό.

Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων 

(Πληροφορίες: κ. Μαρία Βαρδάκη, mvardaki[at]uoa[dot]gr)

Η Αίτηση