Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

23.09.2022

Προπτυχιακό σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας με κωδικό ΣΙ 217. 23-9-2022

Το προπτυχιακό σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας με κωδικό ΣΙ 217 θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη από 09 00 έως 12 00 στην αίθουσα 636.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις προϋποθέσεις οριστικής εγγραφής στο σεμινάριο, καθώς και την προοπτική ενδεχόμενης αξιολόγησης, όπως αυτές καθορίζονται στις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στην η τάξη. Εάν δεν πληρούν την βασική προϋπόθεση δεν θα καταστεί δυνατόν η εγγραφή τους να οριστικοποιηθεί.