Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

07.12.2017

Πρόσκληση Παρουσίαση Στρατευσίμων Κλάσης 2021

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2021 (Γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ).

Σας προωθούμε το υπ’ αρ. Φ.437/4/17829 /Σ.6219/16 Νοεμβρίου 2017 (αρ. κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 1718011498/04.12.2017) έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πειραιά (Τμήμα 2o ) σχετικό με το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών καθώς και για την ανάρτηση της συνημμένης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας-ΕΚΠΑ Τμήμα Σπουδών