Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή ανακοίνωσης για προπτυχιακούς φοιτητές

14.09.2020

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο σεμιναριακό μάθημα με κωδ: ΣΙ217 "Ιδεολογικά ρεύματα..." ακαδ. έτους 2020-2021

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο σεμιναριακό μάθημα με κωδ: ΣΙ217 "Ιδεολογικά ρεύματα στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά την  οθωμανική περίοδο" ακαδ. έτους 2020-2021

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό σεμινάριο που θα διεξαγάγει κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ο Αν. Καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας, με τίτλο "Ιδεολογικά ρεύματα στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά την  οθωμανική περίοδο" (κωδ. ΣΙ 217), καλούνται να δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pakonort[at]gmail[dot]com την σχετική πρόθεσή τους το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα, 22α Σεπτεμβρίου, το βράδυ. Προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης με κωδικό ΙΙ 24.("Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας- Ιστορία της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του πρώιμου τουρκικού κράτους (19ος αι.-1946)").

Θα προτιμηθούν, σε περίπτωση που θα παρουσιασθούν περισσότεροι των όσων ορίζει ο κανονισμός, όσοι/ες γνωρίζουν να διαβάζουν και ξένη βιβλιογραφία και όσοι/ες παρακολούθησαν και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με την Οθωμανική Ιστορία (πχ τα μαθήματα με κωδικούς ΙΙ 120, ΙΙ 110, ΙΙ 109, ΙΙ 105).

Π. Κονόρτας

Αν. Καθηγητής"