Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

16.10.2018

12ο Διεθνές Συνέδριο Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου

Η Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη της Μεσαιωνικής και Νεότερης Κεραμικής της Μεσογείου (Association Internationale pour l’Étude des Céramiques Médiévales et Modernes en Méditerranée: AIECM3) είναι μια διεθνής ένωση που στόχο έχει να προβάλει και να ενισχύσει τη μελέτη των μεσαιωνικών και νεότερων κεραμικών που έχουν παραχθεί στη Μεσόγειο (www.aiecm3.com).

Γεννήθηκε το 1992 ως AIECMμε πρωτοβουλία μιας ιδρυτικής ομάδας ερευνητών της μεσαιωνικής κεραμικής που προέρχονταν από διαφορετικές χώρες της Μεσογείου. Ασχολήθηκε αρχικά αποκλειστικά με τη μελέτη της δυτικής μεσαιωνικής κεραμικής προτού επεκταθεί και στο ανατολικό κομμάτι της Μεσογείου περικλείοντας και το βυζαντινό κόσμο.

Το 2012, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στη Silvèsτης Πορτογαλίας, αποφασίσθηκε να διευρυνθεί το ερευνητικό πεδίο της Ένωσης ώστε να περιλαμβάνει και τη νεότερη περίοδο. Έτσι γεννήθηκε η AIECM3.

Η Ένωση διοργανώνει κάθε τρία χρόνια ένα μεγάλο συνέδριο και κατά περιόδους μικρότερα θεματικά των οποίων δημοσιεύει τα Πρακτικά. Στόχος των συνεδρίων αυτών είναι να παρουσιαστεί η αιχμή της έρευνας σε κάθε ειδικό πεδίο που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεσαιωνικής και νεότερης κεραμικής αλλά και να προκύψουν γενικότερα συμπεράσματα από τη μελέτη των κοινωνιών που παρήγαγαν, εξήγαγαν, εισήγαγαν και εν τέλει κατανάλωναν τα κεραμικά αυτά. Για το λόγο αυτό επιλέγονται θεματικοί άξονες που διευκολύνουν την ένταξη των ανακοινώσεων σε γενικότερες θεματικές ομάδες και την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Ιστοσελίδα συνεδρίου

Πρόγραμμα