Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

11.01.2022

2η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DELTA

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, από τις 18.00 έως τις 20.00 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DELTA! Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, από τις 18.00 έως τις 20.00 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex.

Στην εκδήλωση συμμετέχει η ερευνητική ομάδα DAISSy – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, συντονιστής του έργου DELTA.

Το έργο DELTA (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + EU (Strategic Partnerships for Higher Education) και συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, συγκεντρώνοντας 4 εταίρους – Πανεπιστήμια από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Τσεχική Δημοκρατία). Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μικτού μαθήματος που συνδυάζει τον φυσικό χώρο μιας αρχαιολογικής ανασκαφής με τον ψηφιακό χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Με το μάθημα «Ψηφιακή Ανασκαφή» οι φοιτητές Αρχαιολογίας θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και ιδιαίτερα να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι η δήλωση συμμετοχής σας στη φόρμα

https://forms.gle/xSUMbHJx9tzPnLsd8

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλους τους φοιτητές, αποφοίτους καθώς και το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων Αρχαιολογίας, Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο σύνδεσμος για την είσοδο σας στην πλατφόρμα και τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι ο παρακάτω

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mbcbff5bee183d3a6d24ace0547321c06

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ (link)