Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

15.05.2023

CIVIS Blended Intensive Programme Refugee Legacies in Museums and Heritage Sites.

Από την Δευτέρα 15 Μαΐου έως την Παρασκευή 19 Μαίου πραγματοποιείται στην Αθήνα και στην Ελευσίνα το δεύτερο (δια ζώσης), μέρος του CIVIS Blended Intensive Programme Refugee Legacies in Museums and Heritage Sites με την συμμετοχή τριάντα φοιτητών από διάφορα Παν/μια της Συμμαχίας (Aix-Marseille, Tuebingen, Sapienza, Bucharest, Glasgow, ΕΚΠΑ).Το πρώτο μέρος ήταν διαδικτυακό και υλοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023. 

Συντονίστρια του BiP: Μάρλεν Μούλιου (σε συνεργασία με καθηγητές από τα Παν/μια Aix-Marseille και Tuebingen)

Αναλυτικές πληροφορίες συνολικά για το BiP στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://civis.eu/en/civis-courses/refugee-legacies-in-museum-and-heritage-sites