Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

12.09.2017

Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο « Ο γάμος στη Μεσογειακή Ευρώπη από το τέλος του Μεσαίωνα έως σήμερα »

Αθήνα, 21-22 Σεπτεμβρίου 2017

Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο  « Ο γάμος στη Μεσογειακή Ευρώπη από το τέλος του Μεσαίωνα έως σήμερα »

Αθήνα, 21-22 Σεπτεμβρίου 2017

 

Αφίσα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις